სიახლეები

ონლაინ-სწავლების პირობებში საჭირო კონტაქტები ფაკულტეტების მიხედვით

განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

·         თამარ შინჯიაშვილი  – დეკანი, 577 963 888;

·         ლევან ჯინჯიხაძ  – ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი,  577 96 38 92;

·         რუსუდან ფიფია  –  სასწავლო პროცესის მართვის მთავარი სეპციალისტი,  577 96 38 86;

·         ნუნუ ეფსია  –  სტუდენტთა მომსახურებისა და რეესტრის მთავარი სპეციალისტი,  577 96 38 82;

·         ასმათ ლაშხია  – სტუდენტთა მომსახურებისა და რეესტრის მთავარი სპეციალისტი,  577 17 07 76;

·         ფაკულტეტის ელექტრონული ფოსტა  –  education@sou.edu.ge

 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

·         ნინო მაშია – დეკანის მოდგილე, 577 17 07 79 ;

·         ლიკა სიჭინავასტუდენტთა რეესტრის წარმოების მთავარი სპეციალისტი, 599 71 34 89 ;

·         ფაკულტეტის ელექტრონული ფოსტა  – humanities@sou.edu.ge

 

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის

ფაკულტეტი

·         ნესტან კეკელიადეკანი, 577 17 07 01, n.kekelia@sou.edu.ge;

·         კობა კორსანტიადეკანის მოადგილე, 577 96 38 58, k.korsantia@sou.edu.ge;

·         მანანა თამლიანისტუდენტთა რეესტრის წარმოების მთავარი სპეციალისტი, 599 96 12 59, m.tamliani@sou.edu.ge;

·         მანანა ჯელაძე სტუდენტთა რეესტრის წარმოების მთავარი სპეციალისტი, 555 91 63 19, m.jeladze@sou.edu.ge;

·         ფაკულტეტის ელექტრონული ფოსტა – nsmtp@sou.edu.ge

 

 

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

·         დავით ზაქარაიადეკანის მოადგილე, 577 96 39 42;

·         მაია სიჭინავასტუდენტთა რეესტრის მთავარი სპეციალისტი,  599 24 29 24

·         თეა ფიფია – სტუდენტთა რეესტრის წარმოების მთავარი სპეციალისტი, 577 17 07 99;

·         თამარ ცხადაია – სტუდენტთა რეესტრის წარმოების მთავარი სპეციალისტი, 577 96 39 01;

·         ფაკულტეტის ელექტრონული ფოსტა – bss@sou.edu.ge

 

 

სამართლისა და დიპლომატიის ფაკულტეტი

·         გიმზერ ალანია – დეკანი, 599 10 81 99, gimzer.alania@gmail.com

·         ვეფხვია გვარამია – დეკანის მოადგილე, 577 90 70 90, vefgvaramia@yahoo.com

·         ასმათ გუგავახარისხის მართვის სამსახურის უფროსი, 577 96 39, asmatgugava11@yahoo.com

·         ფაკულტეტის ელექტრონული ფოსტა – f.law@sou.edu.ge

ფოტო გალერეა