სიახლეები

პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური პორტალით სარგებლობისთვის სავალდებულოა, დარეგისტრირდეთ სისტემა StudLab -ში, სადაც გაეცნობით საგნებს, სილაბუსებს, სასწავლო მასალებს და ა.შ. სწავლებისთვის საჭირო ინფორმაციას. აქვე იხილავთ საგნის ლექტორის Zoom -ის ოთახის ლინკს, ID-სა და პაროლს, რომელიც მითითებულია შესაბამის სილაბუსებში.

სსუ გისურვებთ წარმატებებს!

ფოტო გალერეა