სიახლეები

რეგისტრაცია მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე

განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი აცხადებს რეგისტრაციას მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე  (საბაზო და საშუალო საფეხურის მოდულები: ისტორია, ქართული ენა და ლიტერატურა, ინგლისური ენა, გერმანული ენა, ფრანგული ენა, რუსული ენა,   ბიოლოგია, ფიზიკა, გეოგრაფია, მათემატიკა, ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები).

დამატებითი ინფორმაცია იხ. ბმულზე

ფოტო გალერეა