სიახლეები

საბანკო რეკვიზიტები

სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია ნებისმიერ ბანკში, ქვემოთ მოცემული საბანკო რეკვიზიტების წარდგენის საფუძველზე


საბანკო რეკვიზიტები:

სოხუმის სახელმწიფო უნვერსიტეტი

მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა

მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში 

ბანკის კოდი: TRESGE22

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი: 7 09 04 72 89

ფოტო გალერეა