სიახლეები

სადოქტორო პროგრამებზე დარგობრივ კომისიებთან გასაუბრების შედეგები

2018-2019 სასწავლო წელს გამოცხადებულ სადოქტორო პროგრამებზე დარგობრივ კომისიებთან წარმატებით გაიარეს გასაუბრება  ქვემოთ ჩამოთვლილმა კონკურსანტებმა:

 

სადოქტორო პროგრამა: თანამედროვე ქართული ლიტერატურა

და ლიტერატურის თეორია

გვარი

სახელი

1

ყველიაშვილი

ქეთევან

2

ქირია

ნანა

3

მებონია

ნონა

 

სადოქტორო პროგრამა: ქართველური ენათმეცნიერება

გვარი

სახელი

1

სანაია

ფერიდე

 

სადოქტორო პროგრამა: საქართველოს ისტორია

გვარი

სახელი

1

მეგრელი

შოთა

2

მარნაძე

რეზო

3

ოდიშარია

ბესიკ

4

ლეჟავა

ბექა

5

ლაშხია

ბაკური

6

მერებაშვილი

ზაქარია

7

თოფჩიშვილი

ლალი

8

შენგელია

იოსებ

9

კილასონია

ნანა

10

ნარაკიძე

ბესიკ

 

სადოქტორო პროგრამა: კომპიუტერული მეცნიერებები

გვარი

სახელი

1

ტოკლიკაშვილი

ბექა

2

გაბისონია

ირაკლი

3

ოსეფაიშვილი

ვაჟა

4

ჯიშკარიანი

ირაკლი

5

მიქაუტიძე

ბიჭიკო

6

ოდიშარია

კახაბერ

7

ნეფარიძე

მაია

 

სადოქტორო პროგრამა: გამოყენებითი მათემატიკა

გვარი

სახელი

1

ჩახვაძე

ალექსანდრე

2

ფოჩხუა

გიორგი

3

ხუხუა

ლინდა

 

 

ყურადღება!

კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ კონკურსანტთა ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადა განსაზღვრულია 12-18 სექტემბრით, რაც გულისხმობს სწავლის სემესტრული საფასურის სრულ  გადახდას (1125 ლარი). თანხის გადახდა შესაძლებელია  ნებისმიერ ბანკში ხაზინის ერთიან ანგარიშზე (ბანკის კოდი: TRESGE22; სახაზინო კოდი: 709047289).  სავალდებულოა, რომ კონკურსანტმა წარმოადგინოს თანხის გადახდის ქვითარი (ასლი) სსუ-ის სასწავლო დეპარტამენტში (ოთახი #204). დოქტორანტურაში ჩარიცხვის ბრძანება გამოქვეყნდება არაუგვიანეს 2018 წლის 21 სექტემბრისა.

ფოტო გალერეა