სიახლეები

საერთაშორისო საგაზაფხულო სკოლა „აფხაზეთი: შუა საუკუნეებიდან დღემდე (ისტორიულ-კულტუროლოგიური ასპექტები)“


დაიწყო რეგისტრაცია მონაწილეობისათვის საერთაშორისო საგაზაფხულო სკოლაში „აფხაზეთი: შუა საუკუნეებიდან დღემდე (ისტორიულ-კულტუროლოგიური ასპექტები)“, რომლის თანაორგანიზატორია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

 დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ვებ-გვერდზე


ფოტო გალერეა