სიახლეები

საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის მაგალითი

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მატემატიკის, ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის ფაკულტეტის, კომპიუტერულ მეცნიერებათა მიმართულების ასისტენტ-პროფესორმა, ირაკლი ქარდავამ, 2019 წელს გაიმარჯვა ევროკავშირის მეცნიერებისა და განვითარების ფონდის პროგრამის კონკურსში: „ საინჟინრო კვლევები IT- ში - საერთაშორისო სასწავლო პროგრამა მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებში“. კონკურსი გაიმართა პოლონეთში, ადამ მიცკევიჩის პოზნანის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. პროექტის ნომერი: POWR.03.03.00-00-M149/16 https://esit.wmi.amu.edu.pl/

მისასალმებელია, რომ ამჟამად, ამ პროგრამის ფარგლებში, ბატონი ირაკლი პოზნანის უნივერსიტეტში მუშაობს, როგორც უცხოელი მიწვეული პროფესორი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან.

გარდა ამისა, პოზნანის უნივერსიტეტში, მას პარალელურად შესთავაზეს თანამშრომლობა კომპიუტერული მეცნიერებისა და ხელოვნური ინტელექტის დეპარტამენტის ბაზაზე არსებულ კომპიუტერული ლინგვისტიკის ლაბორატორიაში.

29 მაისს, გაიმართა ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტთა უნივერსიტეტთაშორისი IV სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია:  „ინფორმაციული ტექნოლოგიები და მათი გამოყენება“.

ირაკლი ქარდავას პოლონელმა სტუდენტმა, ალექსანდერ მენდოზა-დროზიკმა, კონფერენციაზე წარადგინა თემა: „მილის მანქანების თვისებები და იერარქია“. ბუნებრივია, რომ თემის ხელმძღვანელი ბატონი ირაკლია.

გთავაზობთ საკონფერენციო თემის თეზისს:

მილიმ პირველად გამოთქვა იდეა სასრული მდგომარეობის მქონე მანქანების გამომუშავების შესახებ 1955 წელს. ერთი წლის შემდეგ მურმა შემოიტანა თავისი მოდელი. მას შემდეგ მიმდევრობითი მანქანები საფუძვლიანად იქნა გამოკვლეული თანმიმდევრული სქემების მოდელის სფეროებში. სავარაუდო გადამყვანების დანერგვამ უდიდესი წარმატება გამოავლინა ბუნებრივი ენის დამუშავების სფეროში. მრავალი გრამატიკული დასკვნის ალგორითმი იქნა შემუშავებული, რომელშიც გადამყვანებს შეეძლოთ ტრენინგი ენობრივი მოდელების მიახლოებით. 1974 წელს ეილენბერგმა ალგებრული თვალსაზრისით უზრუნველყო თანმიმდევრული აპარატების და რაციონალური ურთიერთობების ამომწურავი მიმოხილვა. წლების განმავლობაში ჩატარებული კვლევების მიუხედავად, ჯერ კიდევ უამრავი ადგილი რჩება მილის და მურის აპარატების თვისებების შემდგომი კვლევების მიზნით.“ - ამ ნაშრომის მიზანია რამდენიმე ახალი შეხედულების წარდგენა მიმდევრობითი მანქანების იერარქიაში. დანერგილია მოდელის რამდენიმე ვარიაცია და მათი მრავალი თვისებაა შედარებული. მდგომარეობის დამატება საშუალებას იძლევა გამოხატოს და გამოავლინოს პოტენციალი უფრო მეტი ოპერაციისთვის. შეიძლება თანდათანობით დაემატოს მეტი განზოგადოებები, როგორიცაა ნაწილობრივი გადასვლის ფუნქცია, გამომავალი ფუნქცია, რომელიც ინდივიდუალური სიმბოლოების ნაცვლად ტოვებს ტექსტებს, არადეტერმინისტულობას, ეპსილონის გადასვლებს, შეწონილ გადასვლებს, ალბათობების შეცვლას, მდგომარეობების უარყოფას და სხვა. ლემისა და მიჰილ-ნეროდეს თეორემის განსაკუთრებული ვარიანტი გამოიყენება ზოგიერთ მათგანზე. აღმოჩენილია რამდენიმე ახალი თვისება, რომლებიც არ არსებობდა წინა მოდელებისთვის. ნაშრომი სირთულეების თეორიაში გადადის და ამტკიცებს რამდენიმე შედეგს, რომელთა შესახებ ადრე არ იყო ცნობილი. ეს ნიშნავს, რომ იქნება დეტალური მიმოხილვა და ავტომატის თეორიის გაფართოება მილის აპარატების გათვალისწინებით. კვლევის მთავარი მამოძრავებელი ძალა იყო ამ თეორიული საფუძვლების შექმნის მცდელობა კომპილატორების შემუშავებისთვის, რომლებიც ეძღვნება გამოთვლების კონკრეტულ მოდელს. აქ მრავალი აპლიკაციის თვისება შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც ოპტიმიზაციის ტექნიკა პრაქტიკულ გარემოში. მათგან ყველაზე აღსანიშნავია გრამატიკული დასკვნა; დროებითი ლოგიკა და პროგრამები ბუნებრივი ენის დამუშავებაში; ასევე, ზოგადად ხელოვნური ინტელექტი.

იხილეთ მოხსენებისა და ნაშრომის სრული ვერსია აქ: https://aleksander-mendoza.github.io/conference_georgia.html?fbclid=IwAR2gZrACVqIB8_u07L2HcU9ySnQMF2YBAgEEj35PbdaQzml9S-6fw8heZR0

ფოტო გალერეა