სიახლეები

სამეცნიერო კონფერენციები

2017 წ. მაის-ივნისში ჩატარდება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტთა ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენციები, მიძღვნილი საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებლური ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის 100 წლისთავისადმი. არაუგვიანეს 2017 წლის 30 აპრილისა, ფაკულტეტების დეკანატებმა უზრუნველყონ კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობის მსურველთა მოხსენებების თემატიკის მიწოდება სამეცნიერო მუშაობის კოორდინაციის სამსახურში (ელექტრ. ფოსტაზე: esebua23@mail.ru) შესაბამისი ბლანკების მიხედვით, რომლებიც ატვირთულია სსუ-ს ვებ-გვერდზე

კონფერენციის სექციების მუშაობის გრაფიკს დაადგენენ ფაკულტეტების დეკანატები.

სამეცნიერო მუშაობის კოორდინაციის სამსახური

ფოტო გალერეა