სიახლეები

სასწავლო ვადებთან დაკავშირებით

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის საფეხურზე (გარდა მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის I კურსისა) სწავლა დაიწყება 21 სექტემბერს. 1 ოქტომრამდე სწავლება წარიმართება ონლაინ, Zoom-პლატფორმის, მეშვეობით.

მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის I კურსი სასწავალო პროცესს დაიწყებს ამა წლის 5 ოქტომბრიდან.

ფოტო გალერეა