სიახლეები

საუნივერსიტეტო აკადემიური კონფერენციების დეკადა

2021 წლის 14 მაისს, 11 საათზე, სოხუმის სახელმწიფო უნივ­ერ­სიტეტში, Zoom-ის პლა­ტფორმის მხარდაჭერით, გაიხსნება  საუნივერსიტეტო აკადემიური კონფე­რე­ნ­ციების დეკადა. დეკადა გაიხსნება ინტერ­დი­ს­ცი­პლინარული ყოველწლიური  აკა­დე­მი­ური კონ­ფერენციით. დეკადას და კონფერენციას გასხნის უნივერსიტეტის რექ­ტო­რი პროფ. ზურაბ ხონელიძე, რომელიც ისაუბრებს უნივერსიტეტში  სამეცნიერო საქ­მი­ანობის ძი­რი­თად ორიენტირებზე. კონფერენციის ფარგლებში გაიმართება სსუ ფაკულტეტებისა და სამეცნიერო კვლევითი ცენ­ტ­რების მიერ დაგეგმილი სამეცნიერო ღონისძიებების პრეზენტაცია.   

ინტერ­დი­ს­ცი­პლინარული ყოველწლიური  აკა­დე­მი­ური კონ­ფერენციის

სექციური მუშაობა  ფაკულტეტბზე გაიმართება

15 მაისიდან  - 25 ივლისის ჩათვლით.

 

­14 მაისის შეხვედრის  Zoom-ის პლატფორმა: https://zoom.us/j/4583685245?pwd=RndjK3RSSW9OTXRQ

Meeting ID: 458 368 5245  ; Passcode: 148242

 

სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტი

 

 

დამატებითი ინფორმაციები იხილეთ აქ.

 

ფოტო გალერეა