სიახლეები

სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტით სწავლის დაფინანსების სოციალური პროგრამა

სოციალური პროგრამის ფარგლებში სწავლის დაფინანსებასთან დაკავშირებით განცხადებების ელექტრონული რეგისტრაცია დაიწყება 2023 წლის 11 ოქტომბრიდან და დასრულდება 25 ოქტომბერის ჩათვლით ელექტრონულ პორტალზე:

 

http://socreg.mes.gov.ge/login

 

დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების ოფიციალურ ვებ-გვერდზე.

ფოტო გალერეა