სიახლეები

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრების 2019 წლის 16 ივლისის არჩევნების საბოლოო შედეგების თაობაზე, სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი აქტი

ფოტო გალერეა