სიახლეები

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში მონაწილეთა სია

 

ფოტო გალერეა