სიახლეები

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევის შესახებ

ფოტო გალერეა