სიახლეები

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორის, ასოცირებული პროფესორისა და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსში მონაწილეთა სია

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორის, ასოცირებული პროფესორისა და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსში მონაწილეთა სია

 

            ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

დარგი/სპეციალობა - ისტორია

ქვედარგი/სპეციალიზაცია - საქართველოს ისტორია:

პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1. პაპასქირი ზურაბ

ასოცირებული პროფესორი - 5 (ხუთი) საშტატო ერთეული:

1. ხორავა ბეჟან

2. ოკუჯავა კობა

3. კილასონია ავთანდილ

4. ჯიჭონაია ია

5. მანია ქეთევან

6. ახალაძე ლია

ქვედარგი/სპეციალიზაცია - მსოფლიო ისტორია:

ასოცირებული პროფესორი - 4(ოთხი) საშტატო ერთეული:

1. კალანდია ნარგიზა

2. პერტაია დოდო

3. ფიფია კახაბერ

4. კვაშილავა კახა

დარგი/სპეციალობა - ფილოლოგია

ქვედარგი/სპეციალიზაცია -ლიტერატურის თეორია და შედარებითი ლიტერათურათმცოდნეობა:

პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       მირესაშვილი მარიამ

 

ქვედარგი/სპეციალიზაცია - ქართული ლიტერატურის ისტორია:

პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       სორდია ლუარა

ასოცირებული პროფესორი - 2 (ორი) საშტატო ერთეული:

1.       მოსია ტიტე

2.       ვახანია ნინო

3.       ბუბუტეიშვილი ლამზირა

ქვედარგი/სპეციალიზაცია - ქართველური ენათმეცნიერება:

პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       ნაჭყებია მერაბ

ასოცირებული პროფესორი - 5 (ხუთი) საშტატო ერთეული:

1.       ლემონჯავა ბიძინა

2.       მარგიანი ქეთევან

3.       კაკაჩია მარინე

4.       ფაჩულია ლევან

5.       ზვიადაძე თამილა

ქვედარგი/სპეციალიზაცია - ინგლისური ფილოლოგია:

პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       კილანავა ემა

ასოცირებული პროფესორი - 8(რვა) საშტატო ერთეული:

1.       ჯოჯუა თამარ

2.       შელია მანანა

3.       შელია მადონა

4.       დარასელია მაია

5.       ახობაძე ნანა

6.       მარღანია მაია

7.       დანელია ირა

მათ შორის - ინგლისური ლიტერატურის ისტორია 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       მიქელაძე დიანა

დარგი/სპეციალობა - არქეოლოგია:

პროფესორი - 2 (ორი) საშტატო ერთეული:

1.       აფაქიძე ჯონი

2.       ჯაფარიძე ვახტანგ

ასოცირებული პროფესორი - 3 (სამი)  საშტატო ერთეული:

1.       ხვისტანი რევაზ

2.       კუპრავა მანანა

3.       ბერულავა ნოდარ

ქვედარგი/სპეციალიზაცია - თურქოლოგია:

ასოცირებული პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       ანთელავა გიორგი

 

ქვედარგი/სპეციალიზაცია - ფრანგული ფილოლოგია:

ასოცირებული პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       სანაია ნინო

2.       გალობერი ქეთევან

 

ქვედარგი/სპეციალიზაცია - სლავური ფილოლოგია:

ასოცირებული პროფესორი - 3 (სამი) საშტატო ერთეული:

1.       ეთერია ნინო

2.       ადამია-გერლიანი ზოია

3.       კაჭარავა მაკა

4.       ძაგანია-ჭოჭუა ინდირა

5.       ჯანაშია ლილიანა

ქვედარგი/სპეციალიზაცია - გერმანული ფილოლოგია:

პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       ქობალია ლედა

ასოცირებული პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       რატიანი ლალი

2.       ყრუაშვილი ირინა

 

                      

                               ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

                                                         ეკონომიკა:

პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       კვარაცხელია მურმან

2.       ხარებავა რევაზ

ასოცირებული პროფესორი - 4 (ოთხი) საშტატო ერთეული:

1.       ზარანდია ჯანდრი

2.       ბასარია ვლადიმერ

3.       ციმინტია კახაბერ

4.       გელაშვილი მადონა

 

საბუღალტრო აღრიცხვა:

პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       ჯალაღონია დავით

ასოცირებული პროფესორი - 4 (ოთხი) საშტატო ერთეული:

1.       ხუბუა მარინე

2.       პაპასქუა იური

3.       ძიმცეიშვილი ნანული

4.       გვარამია ნაზიბროლა

 

მარკეტინგი:

პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       ბერულავა გიორგი

ასოცირებული პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       შონია დევი

 

მენეჯმენტი:

პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       თაკალანძე ლარისა

ასოცირებული პროფესორი - 2 (ორი) საშტატო ერთეული:

1.       ფაჩულია ოლღა

2.       გეჯუა მერაბ

3.       მოლაშხია ირმა

4.       დიხამინჯია ირმა

 

ფინანსები:

პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       ლიპარტია ზურაბ

ასოცირებული პროფესორი - 3 (სამი) საშტატო ერთეული:

1.       პაპასკირი რუსუდან

2.       ბასილაია კობა

3.       ხარებავა ნინო

 

 

                            იურიდიული ფაკულტეტი

დარგი/სპეციალობა - სისხლის სამართალი:

პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       ფუტკარაძე ედიშერ

2.       მამნიაშვილი მიხეილ

ასოცირებული პროფესორი - 3 (სამი) საშტატო ერთეული:

1.       დაუთაშვილი პეტრე

2.       დარსანია თეიმურაზ

3.       ლეკიაშვილი დარეჯან

მათ შორის: 1(ერთი) საშტატო ერთეული სისხლის სამართლის პროცესი

1.       ალანია გიმზერ

დარგი/სპეციალობა - საჯარო  სამართალი:

ასოცირებული პროფესორი - 2 (ორი) საშტატო ერთეული:

1.       ოკუჯავა მინდია

2.       წულუკიძე ჯანო

3.       დავითაია პაატა

4.       ოჩიგავა გოჩა

დარგი/სპეციალობა - კერძო/ბიზნეს  სამართალი:

ასოცირებული პროფესორი - 4 (ოთხი) საშტატო ერთეული:

1.       გაბიჩვაძე შორენა

2.       დოღონაძე ლევან

3.       გუგავა ასმათ

მათ შორის - 1 (ერთი) საშტატო ერთეული სამოქალაქო სამართლის პროცესი

1.       გელუკაშვილი ლილი

 

დარგი/სპეციალობა - საერთაშორისო   სამართალი:

პროფესორი - 1 (ერთი) საშტატო ერთეული

1.       გვარამია ვეფხვია

ასოცირებული პროფესორი - 1 (ერთი) საშტატო ერთეული

1.       ბურკაძე ხათუნა

დარგი/სპეციალობა - სამართალმცოდნეობა:

პროფესორი - 1 (ერთი) საშტატო ერთეული

1.       გაბისონია ლალი

ასოცირებული პროფესორი - 2 (ორი) საშტატო ერთეული

1.       კოპალიანი მანანა

2.       აბრამიშვილი ლალი

3.       კვარაცხელია ბადრი

 

 

მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

                           წმინდა მათემატიკის მიმართულება

ქვემიმართულება - ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებები:

პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       აშორდია მალხაზ

ასოცირებული პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       კეკელია ნესტან

ქვემიმართულება - მათემატიკური ფიზიკის განტოლებები:

პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       ჭკადუა ოთარ

ქვემიმართულება - მათემატიკური ანალიზი:

ასოცირებული პროფესორი - 2 (ორი) საშტატო ერთეული:

1.       ახალაია შოთა

2.       მეშველიანი ზურაბ

ქვემიმართულება - ალგებრა-გეომეტრია და მათემატიკური ლოგიკა:

ასოცირებული პროფესორი - 2 (ორი) საშტატო ერთეული:

1.       რუხაია ხიმური

2.       თოფურიძე ნინო

ქვემიმართულება - ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა:

ასოცირებული პროფესორი - 3(სამი) საშტატო ერთეული:

1.       ფაცაცია მზევინარ

2.       ჭანია მედეა

3.       კუცია მალხაზ

 

  

                                   გამოყენებითი მათემატიკის მიმართულება:

ქვემიმართულება - მათემატიკური მოდელირება:

პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       ჩილაჩავა თემურ

ასოცირებული პროფესორი - 2 (ორი) საშტატო ერთეული:

1.       გულუა ბაკურ

2.       ძიძიგური ციალა

 

ქვემიმართულება - რიცხვითი ანალიზი:

ასოცირებული პროფესორი - 2 (ორი) საშტატო ერთეული:

1.       მენთეშაშვილი მარინე

2.       გალდავა რომეო

 

ინფორმატიკის მიმართულება:

პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       გულუა ნანა

2.       შამუგია რამაზ

ასოცირებული პროფესორი - 5 (ხუთი) საშტატო ერთეული:

1.       კერესელიძე ნუგზარ

2.       ნინიძე კონსტანტინე

3.       ბენიძე ნანა

4.       გაბისონია ინგა

5.       ანთიძე ჯემალ

ასისტენტ-პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       ქარდავა ირაკლი

 

  

         საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

დარგი/სპეციალობა - ფარმაცია:

ასოცირებული პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       ჩიქოვანი ანტონ

ასისტენტ-პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       ტაბატაძე ნინო

 

დარგი/სპეციალობა - ბიოლოგია/სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებანი/გამოყენებითი ბიომეცნიერებები:

პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       ლომთათიძე ზაურ

ქვედარგი - მიკრობიოლოგია, ვირუსოლოგია, ბიოტექნოლოგია:

ასოცირებული პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       გოროზია ილია

ქვედარგი -ბოტანიკა:

ასოცირებული პროფესორი -1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       ჭურღულია-შურღაია მარინა

ქვედარგი - ზოოლოგია:

ასოცირებული პროფესორი -1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       მიქაია ნონა

ქვედარგი - მცენარეთა ფიზიოლოგია:

ასოცირებული პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       ზარქუა მარინა

ქვედარგი - ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია:

ასოცირებული პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       ვეკუა ელისაბედ

 

ქვედარგი - ბიოქიმია, მოლეკულური ბიოლოგია:

ასოცირებული პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       ჭელიძე ნარგიზა

ქვედარგი - უჯრედული და განვითარების ბიოლოგია:

ასოცირებული პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       ბერულავა მანანა

ქვედარგი - გენეტიკა:

ასოცირებული პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       შარია შორენა

დარგი/სპეციალობა - ქიმია:

პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       ფაჩულია ზურაბ

ქვედარგი - ორგანული ქიმია:

ასოცირებული პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       ტაბატაძე ლალი

ქვედარგი - ფიზიკური და ანალიზური ქიმია:

ასოცირებული პროფესორი - 2 (ორი) საშტატო ერთეული:

1.       ჭანტურია მინედა

2.       მსხილაძე ანტონინა

დარგი/სპეციალობა - გეოგრაფია:

პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       ალფენიძე მელორ

ქვედარგი - ჰიდროლოგია, კარტოგრაფია:

ასოცირებული პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       თოლორდავა რევაზ

ქვედარგი - მეტეოროლოგია:

ასოცირებული პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       გონგაძე მერაბ

ქვედარგი - ფიზიკური გეოგრაფია:

ასოცირებული პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       კორსანტია კობა

დარგი/სპეციალობა - ფიზიკა:

პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       კირცხალია ვლადიმერ

დარგი/სპეციალობა - ხელსაწყოთმშენებლობა, ავტომატიზაცია და მართვის სისტემები:

ქვედარგი - ბიოსამედიცინო ინჟინერია:

პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       მიმინოშვილი ალექსანდრე

ასოცირებული პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       წურწუმია ვარადებული

 

დარგი/სპეციალობა - ეკოლოგია/გარემოსმცოდნეობა:

პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       ქარჩავა გულნარა

 

  

        სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

დარგი - პოლიტიკის მეცნიერება

ქვედარგი - კონფლიქტოლოგია:

პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

 

ქვედარგი - შედარებითი პოლიტიკა:

პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       აბესაძე გურამ

 

ქვედარგი - პოლიტიკის მეცნიერება:

ასოცირებული პროფესორი - 3 (სამი) საშტატო ერთეული:

1.       ქავთარაძე ელგუჯა

2.       კვარაცხელია ბორის

3.       დარსანია ნოდარ

4.       ცაავა გელა

5.       იზორია მარინა

6.       დოლიძე მაკა

დარგი - საერთაშორისო ურთიერთობები:

პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       არდაშელია ომარ

ასოცირებული  პროფესორი - 4 (ოთხი) საშტატო ერთეული:

1.       მარხულია გურამ

2.       ჯოჯუა დაზმირ

3.       გაბედავა მერი

4.       აბდალაძე გვანცა

5.       ჟველია ნონა

6.       ჩქოფოია სოფო

დარგი -  სოციოლოგია:

პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       ქეცბაია კახა

2.       ფაჩულია თეიმურაზ

ასოცირებული პროფესორი - 3 (სამი) საშტატო ერთეული:

1.       ნონიაშვილი კობა

2.       ლომაია ნესტან

3.       ამაღლობელი ხათუნა

 

დარგი - ფსიქოლოგია:

პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       კოპალიანი კახი

ასოცირებული პროფესორი - 3 (სამი) საშტატო ერთეული:

1.       სვანიძე ლია

2.       ჩომახიძე ელენე

3.       ცხვედაძე ნანული

  

 

                                   განათლების ფაკულტეტი

                                            მასწავლებლის განათლება

საგნის/საგნობრივი ჯგუფის სწავლების მეთოდიკა

ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების მეთოდიკა:

ასოცირებული პროფესორი - 2 (ორი) საშტატო ერთეული:

1.       ჯინჯიხაძე  ლავან

2.       ფიფია რუსუდან

 

მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა:

პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       ჯინჯიხაძე ჯემალ

ასოცირებული პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       ორმოცაძე თეიმურაზ

 

ბუნებისმეტყველების სწავლების მეთოდიკა:

ასოცირებული პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       მაისურაძე ნანა

2.       წულაია ბროლისა

 

                                      განათლების მეცნიერებები

 

განათლების ფსიქოლოგია/სწავლების თეორიები:

ასოცირებული პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       ჯავახიშვილი თამარ

2.       ბუხულეიშვილი იზოლდა

განათლების სოციოლოგია:

ასოცირებული პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       შინჯიაშვილი თამარ

ინკლუზიური განათლება:

ასოცირებული პროფესორი - 1(ერთი) საშტატო ერთეული:

1.       ზურაბაშვილი დავით

2.       ახალაძე ლალი

3.       ფირჩხაძე მაია

 

ფოტო გალერეა