სიახლეები

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატში) იურიდიული  ფაკულტეტიდან წარმომადგენლის არჩევნებთან დაკავშირებით სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის  არჩევნების  შედეგების საბოლოო შემაჯამებელი აქტი

ფოტო გალერეა