სიახლეები

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატში) იურიდიული  ფაკულტეტიდან წარმომადგენლის არჩევნებთან დაკავშირებით სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის 2019 წლის 3 აპრილის არჩევნების  შედეგები

ფოტო გალერეა