სიახლეები

სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017 წლის 18 მაისს ჩატარებული უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნების შედეგების დამტკიცების შესახებ

ფოტო გალერეა