სიახლეები

სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის თანამდებობის დასაკავებლად არჩევნების გამოცხადების, კანდიდატთა რეგისტრაციის დაწყებისა და კანდიდატის შერჩევის შესახებ განცხადების ტექსტის დამტკიცების თაობაზე

იხ. აკადემიური საბჭოს დადგენილება № 05/01- 331; დანართი 1დანართი 2

ფოტო გალერეა