სიახლეები

სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2021-2022 სასწავლო წელს გამოცხადებულ აკრედიტირებულ სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხული დოქტორანტების სია

სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2021-2022 სასწავლო წელს გამოცხადებულ აკრედიტირებულ სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხული დოქტორანტების სია იხილეთ აქ.

ფოტო გალერეა