სიახლეები

სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  განათლების  მეცნიერებათა  ფაკულტეტზე 2020 წლის 8 ივნისს ჩატარებული  დეკანის არჩევნების  შედეგების შესახებ ოქმი

სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  განათლების  მეცნიერებათა  ფაკულტეტზე 2020 წლის 8 ივნისს ჩატარებული  დეკანის არჩევნების  შედეგების შესახებ ოქმი იხილეთ აქ

ფოტო გალერეა