სიახლეები

სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  საბუნებისნეტყველი მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის ფაკულტეტზე 2020 წლის 30 იანვარს ჩატარებული  დეკანის არჩევნების  საბოლოო შედეგების შემაჯამებელი ოქმი

ფოტო გალერეა