სიახლეები

სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტიდან სსუ-ს აკადემიურ საბჭოს წევრის არჩევნების 2021 წლის 15 მარტის შედეგები

ფოტო გალერეა