სიახლეები

სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტიდან სსუ-ს აკადემიური საბჭოს წევრის 2021 წლის 15 მარტის არჩევნების  საბოლოო შემაჯამებელი ოქმი.

ფოტო გალერეა