სიახლეები

სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2020 წლის 12 ივნისს ჩატარებული დეკანის არჩევნების მეორე ტურის შედეგების შესახებ ოქმი

სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2020 წლის 12 ივნისს ჩატარებული დეკანის არჩევნების მეორე ტურის შედეგების შესახებ ოქმი იხილეთ აქ.

ფოტო გალერეა