სიახლეები

სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2020 წლის 12 ივნისს ჩატარებული დეკანის არჩევნებზე (მეორე ტურის) საარჩევნო კომისიის 2020 წლის 16 ივნისის საბოლოო შემაჯამებელი შედეგების შესახებ ოქმი

სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2020 წლის 12 ივნისს ჩატარებული დეკანის არჩევნებზე (მეორე ტურის) საარჩევნო კომისიის 2020 წლის 16 ივნისის საბოლოო შემაჯამებელი შედეგების შესახებ ოქმი იხილეთ აქ.

ფოტო გალერეა