სიახლეები

სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2020 წლის 16 ივლისს ჩატარებული ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევნების შედეგების შესახებ ოქმი

სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2020 წლის 16 ივლისს ჩატარებული ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევნების შედეგების შესახებ ოქმი იხილეთ აქ.

ფოტო გალერეა