სიახლეები

სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2020 წლის 8 ივნისს ჩატარებული დეკანის არჩევნებზე საარჩევნო კომისიის 2020 წლის 10 ივნისის საბოლოო შემაჯამებელი შედეგების შესახებ ოქმი

სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2020 წლის 8 ივნისს ჩატარებული დეკანის არჩევნებზე საარჩევნო კომისიის 2020 წლის 10 ივნისის საბოლოო შემაჯამებელი შედეგების შესახებ ოქმი იხილეთ აქ.

ფოტო გალერეა