სიახლეები

სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტიდან სსუ-ს აკადემიურ საბჭოს წევრის არჩევნების 2021 წლის 16 მარტის შედეგები

ფოტო გალერეა