სიახლეები

სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტიდან სსუ-ს აკადემიური საბჭოს წევრის 2021 წლის 16 მარტის არჩევნების  საბოლოო შემაჯამებელი ოქმი

ფოტო გალერეა