სიახლეები

სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2020 წლის 17 ივლისს ჩატარებული ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევნების შედეგების შესახებ ოქმი

სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2020 წლის 17 ივლისს ჩატარებული ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევნების შედეგების შესახებ ოქმი იხილეთ აქ.

ფოტო გალერეა