სიახლეები

სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რეორგანიზებული ფაკულტეტების დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის დანიშვნის შესახებ

სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლისა და დიპლომატიის ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილება


სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილება


სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილება  


სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილება


სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილება

ფოტო გალერეა