სიახლეები

სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში სტუდენტთა წარმომადგენელთა არჩევნებთან დაკავშირებით საფაკულტეტო საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელი ოქმები

ფოტო გალერეა