სიახლეები

სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბწოს წევრების 2020 წლის 4 თებერვლის არჩევნების კენჭისყრის შედეგები

ფოტო გალერეა