სიახლეები

სსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზნესის  ფაკულტეტზე პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ

ფოტო გალერეა