სიახლეები

სსუ-ს 2016-2017 სასწავლო წლის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ!

კონკურსანტებს, რომელთაც წარმატებით გაიარეს გასაუბრება/გამოცდა უცხო ენასა და სპეციალობაში შევახსენებთ, რომ ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადა განსაზღვრულია 15-22 სექტემბრით, რაც გულისხმობს სწავლის სემესტრული საფასურის სრულ გადახდას. თანხის გადახდა შესაძლებელია ნებისმიერ ბანკში ხაზინის ერთიან ანგარიშზე (ბანკის კოდი: TRESGE22; სახაზინო კოდი: 709047289). კონკურსანტმა აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს თანხის გადახდის ქვითარი (ასლი) სსუ დოქტორანტურის და მაგისტრატურის განყოფილებაში. 

ფოტო გალერეა