სიახლეები

სსუ-ს 2019-2020 სასწავლო წლის სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ!

 

სსუ-ს 2019-2020 სასწავლო წლის სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ!

ქვემოთ ჩამოთვლილ კონკურსანტებს, რომელთაც წარმატებით გაიარეს გამოცდა უცხო ენასა და სპეციალობაში, სსუ-ის ადმინისტრაცია შეახსენებს, რომ ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადა განსაზღვრულია 17-24 სექტემბრით, რაც გულისხმობს სწავლის სემესტრული საფასურის გადახდას. თანხის გადახდა შესაძლებელია  ნებისმიერ ბანკში ხაზინის ერთიან ანგარიშზე (ბანკის კოდი: TRESGE22; სახაზინო კოდი: 709047289).  კონკურსანტმა აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს თანხის გადახდის ქვითარი (ასლი) სსუ-ის სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტში (ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. 61, ოთახი №204 ან №207).

ასევე, სსუ-ის ადმინისტრაცია შეგახსენებთ, რომ სამაგისტრო პროგრამა შედგება მინიმუმ ხუთი კონკურსანტის მიერ ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლის  შემთხვევაში, ხოლო სამაგისტრო პროგრამის მოდული შედგება თითოეულ მოდულზე მინიმუმ ორი კონკურსანტის მიერ ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლის  შემთხვევაში. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით -  ტ. 2-54-14-28.

 

ბიზნესისა  და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა: ბიზნესის ადმინისტრირება

საიდენტიფიკაციო კოდი

პირადი ნომერი

გვარი

სახელი

1

406242976

62001043482

ქოიავა

დავით

2

406711811

01027051971

ეზიკიან

არმან

3

406305641

60801161230

დევდარიანი

დავით

4

400923259

33001067056

ხარაიშვილი

ირაკლი

5

404118826

35001116169

მენთეშაშვილი

ვასილი

6

410118090

36801054266

ჯიქიძე

ვალერი

7

409264410

42001038750

სიჭინავა

გიორგი

8

411036976

41001027741

ფორჩხიძე

ლაშა

9

410915635

03001022048

კახაძე

ქეთინო

10

407753122

01001069024

მუხიგულაშვილი

საბა

11

410043729

19001108831

ნარსია

ირაკლი

12

403187881

18001059540

დეისაძე

ნოდარ

13

408515658

01001083342

მჭედლიძე

იოსებ

14

407661204

01005035975

გაფრინდაშვილი

შოთა

15

400934042

01024085165

დათაშვილი

მარიამი

16

410199715

01008060360

კანდელაკი

ალექსანდრე

17

410271517

01008060371

კანდელაკი

ერეკლე

18

404364718

01008040088

ჩიქავა

ლეო

19

410004426

12001086959

აბდულაევი

რომან

20

410712788

59001128204

ახალკაცი

გიორგი

 

სამაგისტრო პროგრამა: პოლიტიკის მეცნიერებები

საიდენტიფიკაციო კოდი

პირადი ნომერი

გვარი

სახელი

1

409280521

22001009176

გვიდიანი

მარიამ

2

409165626

01011090649

ხიდიშელი

ლევან

3

405623000

01008035642

მამედოვი

ანარ

4

405947596

C02119431

ბარიხაშვილი

რუსუდან

 

სამაგისტრო პროგრამა: საერთაშორისო ურთიერთობები

საიდენტიფიკაციო კოდი

პირადი ნომერი

გვარი

სახელი

1

402387221

59001116463

გელაძე

მარიამ

2

401871525

60001159720

ჟღენტი

ვახტანგ

3

403876835

01001086793

ლურსმანაშვილი

გიორგი

4

407964267

62002004362

გავაშელი

ბექა

5

408810824

09001026633

ბუხულეიშვილი

მარიამ

 

სამაგისტრო პროგრამა: სოციოლოგია

საიდენტიფიკაციო კოდი

პირადი ნომერი

გვარი

სახელი

1

410975270

61001058493

ვერძაძე

დავით

 

სამაგისტრო პროგრამა: სოციალური ფსიქოლოგია

საიდენტიფიკაციო კოდი

პირადი ნომერი

გვარი

სახელი

1

409903384

60001151576

გოშხეთელიანი

ანა

2

403258289

51001028074

ლემონჯავა

თეონა

3

408943366

62002006633

უბილავა

მზია

4

409319853

29001039863

ცაავა

გვანცა

5

404479605

13001069435

ჯიქურაშვილი

იზა

6

407660296

01011057336

სელეპანოვა

ირინა

7

410777050

59001073707

ვარდანაშვილი

ნანი

8

406592305

11001013312

აიწურაძე

თინათინ

9

405934885

01008061389

არჯევანიძე

მარიამ

 

განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა: განათლების ფსიქოლოგია

საიდენტიფიკაციო კოდი

პირადი ნომერი

გვარი

სახელი

1

405593212

38001044136

ჭიტაძე

ლანა

2

405188187

20001068701

ზათიაშვილი

მანანა

3

409360822

19001024550

ნაჭყებია

ალდა

4

409395654

01019069930

ცუცქირიძე

ქეთევან

5

410175769

62702008592

კილასონია

იზა

6

411080933

01017051659

არაგვიშვილი

მაკა

7

402784919

62009006497

კვიტია

ივდითი

8

407793647

01001086322

ბერაძე

ქეთევან

 

სამაგისტრო პროგრამა: განათლების მეცნიერებები

(მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა)

საიდენტიფიკაციო კოდი

პირადი ნომერი

გვარი

სახელი

1

405743429

29001038436

მსხალაია

თამარ

2

409189072

15001026410

მოსეშვილი

ლანა

3

408314387

31001055066

კაპანაძე

გვანცა

4

407039036

51001031018

მარღია

ილონა

 

სამაგისტრო პროგრამა: განათლების მეცნიერებები

(ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების მეთოდიკა)

საიდენტიფიკაციო კოდი

პირადი ნომერი

გვარი

სახელი

1

400441604

26001037022

ჩხაიძე

მარიამ

2

409048635

54001050054

პაპიძე

ნინო

3

40126535

36001005831

ტოპეშაშვილი

თამარი

4

408825926

01001057222

ხოტენაშვილი

ნინო

5

403925386

19001107216

კოდუა

თინათინ

 

სამაგისტრო პროგრამა: განათლების მეცნიერებები

(ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა)

საიდენტიფიკაციო კოდი

პირადი ნომერი

გვარი

სახელი

1

401831184

19001100464

ლაგვილავა

მილენა

2

406007551

01020011964

ალიმბარაშვილი

ანა

3

411258243

62002001215

გერანტია

თამარ

4

408129683

06001008194

ოვაშვილი

ნინო

5

408144455

37001049164

კეშელავა

მარიკა

6

406902075

47001043287

ივანიძე

თამარი

7

407141256

35001032632

მესხიშვილი

ჯილდა

8

401551018

55001028290

მაისურაძე

მარიამ

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა,  მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა

და ფარმაციის ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა: გამოყენებითი მათემატიკა 

საიდენტიფიკაციო კოდი

პირადი ნომერი

გვარი

სახელი

1

410225222

01019081809

ჩაჩანიძე

მარიამ

2

405364417

35001125846

გრძელიშვილი

ლუკა

3

404720445

60001126636

ნუცუბიძე

პავლე

4

405067351

01010013391

ჩხიკვაძე

თეიმურაზ

5

408938241

01017046867

ჯანგველაძე

გიორგი

 

სამაგისტრო პროგრამა: გამოყენებითი სტატისტიკა

საიდენტიფიკაციო კოდი

პირადი ნომერი

გვარი

სახელი

1

405583436

01013023046

დიდებულიძე

ირაკლი

2

410905696

01019070578

ძიძიგური

ანა

 

სამაგისტრო პროგრამა: კომპიუტერებისა და ქსელების

პროგრამული უზრუნველყოფა

საიდენტიფიკაციო კოდი

პირადი ნომერი

გვარი

სახელი

1

400025251

01405046737

სისაური

ალექსანდრე

2

401435846

54001005086

გოგოლაძე

პაატა

3

409880036

57001057919

გიგუაშვილი

გიორგი

4

408437850

01201102544

კეკელიძე

ბაჩო

 

სამაგისტრო პროგრამა: მიკრობიოლოგია

 

საიდენტიფიკაციო კოდი

პირადი ნომერი

გვარი

სახელი

1

402396418

01019082172

ქიტოშვილი

ქეთევან

2

401552469

01027084388

გიოშვილი

იოსები

3

410855437

10001070067

უგრეხელიძე

ბელა

4

411101998

12001092950

ბაზარაშვილი

სოფიკო

5

410902127

11001030833

გრიგოლიშვილი

აკაკი

 

სამაგისტრო პროგრამა: ქიმიური ექსპერტიზა

საიდენტიფიკაციო კოდი

პირადი ნომერი

გვარი

სახელი

1

410318630

01024087326

მიქაბერიძე

სოფიო

2

404831623

31001056227

ირემაშვილი

დარეჯან

3

407229286

05001012510

ინასარიძე

მადონა

4

409773315

51001028953

მარღია

ლორიტა

 

სამართლისა და დიპლომატიის ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა: სამართალი

საიდენტიფიკაციო კოდი

პირადი ნომერი

გვარი

სახელი

1

409991778

13001062527

მაღალაშვილი

თამარი

2

409884248

62004022728

გერლიანი

კონსტანტინე

3

405617596

37001040876

გოგავა

მარიკა

4

404241296

54001061205

კუპატაძე

მზია

5

400161171

01019086528

ნოზაძე

გიორგი

6

410682942

01001073128

ნემსწვერიძე

ნანა

7

407954226

11001029376

გოგოლაძე

ნინო

8

410148330

61004063203

შევარდნაძე

ხატია

9

401585399

62009004299

თოდუა

ტატო

10

406458414

62003016714

დანელია

მარიამ

11

410589655

18001071007

თუთარაშვილი

რევაზ

12

409318061

01019081821

გაჩეჩილაძე

გურამ

13

407990437

01027073813

ამბროლაძე

მაგდა

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა: ისტორია

საიდენტიფიკაციო კოდი

პირადი ნომერი

გვარი

სახელი

1

411154938

01011053963

გოდერძაული

ცოტნე

2

405416285

58001030024

ჭაჭია

მარიამ

3

405612959

57001060255

ხაჩიძე

გიორგი

4

406538507

62004027585

გაბელია

ლაშა

5

406835480

43001040369

გახარია

ბერდია

6

403336970

54001061196

გამეზარდაშვილი

თორნიკე

7

406274642

26001036587

გვარჯალაძე

ნინო

8

409675093

01001079479

ხუციშვილი

გიორგი

 

სამაგისტრო პროგრამა: ქართული ფილოლოგია  

საიდენტიფიკაციო კოდი

პირადი ნომერი

გვარი

სახელი

1

408495190

26001036029

კვაჭაძე

მარიამ

2

407148984

52001025293

სირაძე

თამარ

3

404601975

46001022334

მგალობლიშვილი

მარიამ

4

403960107

19001103753

წყაროზია

სალომე

5

406770390

62302014836

ჭყონია

ანა

6

403780984

36001051182

ქარუმიძე

მაკა

7

410001968

51001028879

ხობელია

მონიკა

8

408657091

46001023326

კოტრიკაძე

თინიკო

9

401821799

36001049344

გრატიაშვილი

ნათია

10

405374242

48001025106

გაბედავა

თამარი

11

408285408

59005000405

სადღობელაშვილი

მარიამი

12

406944432

25001047408

ჩხეიძე

ელენე

13

404466269

18001066500

გაგოშაშვილი

მარეხი

14

407655818

16001031304

ველთაური

მარიამ

15

400486081

01001086711

ქვრივიშვილი

მაკა

16

409305533

37001054078

ვანაძე

მზია

17

409261774

01024085236

მარსანიშვილი

ნინო

 

სამაგისტრო პროგრამა: ევროპული ენები და ლიტერატურა

საიდენტიფიკაციო კოდი

პირადი ნომერი

გვარი

სახელი

1

402338109

03001019881

გიქოშვილი

ნესტან

2

404047586

19001102456

გიგიბერია

თეონა

3

406643208

62002006111

ქობალია

ნინიკო

4

401846370

36450002482

ფაშაევ

ფაშა

5

405424505

47001017786

ლობჯანიძე

ქეთევან

6

407110116

59001122653

ხოდელი

სალომე

7

405193089

01005030732

მაისურაძე

მარიამ

8

408394936

AZEC00205679

პაპიაშვილი

ნანა

9

400879464

01001090353

თანდილაშვილი

სერგო

10

401593764

25001020979

ჯაფარიძე

მარი

 

სამაგისტრო პროგრამა: კულტურათაშორისი კომუნიკაციები

საიდენტიფიკაციო კოდი

პირადი ნომერი

გვარი

სახელი

1

404890081

42001038754

გორგოძე

ზურაბ

2

408837401

62001042074

ხუფენია

დემეტრე

 

 

 

 

 

ფოტო გალერეა