სიახლეები

სსუ-ს ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატების რეგისტრაციის  დაწყების შესახებ განცხადება

ფოტო გალერეა