სიახლეები

სსუ-ს განათლების ფაკულტეტზე აკადემიური საბჭოს წევრის ვაკანტურ ადგილზე არჩევნების კენჭისყრის შედეგები

სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტზე აკადემიური საბჭოს წევრის ვაკანტურ ადგილზე არჩევნების კენჭისყრის შედეგების შესახებ განათლების საფაკულტეტო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

ფოტო გალერეა