სიახლეები

სსუ-ს განათლების ფაკულტეტზე აკადემიური საბჭოს წევრის ვაკანტურ ადგილზე გამოცხადებული საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი აქტი

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტზე აკადემიური საბჭოს წევრის ვაკანტურ ადგილზე 2017 წლის 5 მაისის არჩევნების კენჭისყრის საბოლოო შედეგების შესახებ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი აქტი

ფოტო გალერეა