სიახლეები

სსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე  წარმომადგენლობითი საბჭოს  წევრთა 2017 წლის 16 მაისის არჩევნების განმეორებითი კენჭისყრის საბოლოო შედეგების შესახებ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი აქტი

ფოტო გალერეა