სიახლეები

სსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე წარმომადგენლობით საბჭოში სტუდენტთა წარმომადგენლების არჩევნების განმეორებითი კენჭისყრის შემაჯამებელი ოქმი

ფოტო გალერეა