სიახლეები

სსუ-ს იურიდიულ ფაკულტეტზე წარმომადგენლობით საბჭოში სტუდენტთა წარმომადგენლების არჩევნების განმეორებითი კენჭისყრის შემაჯამებელი ოქმი

ფოტო გალერეა