სიახლეები

სსუ-ს სამართლისა და დიპლომატიის ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატების რეგისტრაციის  დაწყების შესახებ განცხადება

ფოტო გალერეა