სიახლეები

სსუ-ს წარმომადგენლობით საბჭოში ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მეორე ტურის  არჩევნებთან დაკავშირებით კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში აკადემიური პერსონალის წარმომადგენელთა არჩევნებთან დაკავშირებით ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საფაკულტეტო საარჩევნო კომისიის მეორე ტურის შემაჯამებელი ოქმი

ფოტო გალერეა