სიახლეები

სტატუსშეჩერებული სტუდენტების აღდგენის და შიდა მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ!

სტატუსშეჩერებული სტუდენტების აღდგენისა და შიდამობილობის მსურველთა  განაცხადებების მიღება განხორციელდება 2023 წლის 21 აგვისტოდან 7 სექტემბრის ჩათვლით ყოველდღე  1000 საათიდან 1600 საათამდე (შაბათ-კვირის გარდა) მისამართი: ა. პოლიტკოვსკაიას ქუჩა #61; ა. პოლიტკოვსკაიას ქუჩა #26    შესაბამის ფაკულტეტებზე.

აღდგენა/შიდა მობილობის წესით ჩარიცხვის შემთხვევაში სტუდენტი ვალდებულია გააფორმოს ხელშეკრულება უნივერსიტეტთან და სემესტრული გადასახადის ფარგლებში გაიაროს ადმინისტრაციული რეგისტრაცია 2023 წლის 7 სექტემბრის ჩათვლით;

სტუდენტების აღდგენის/შიდა მობილობით ჩარიცხვის შესახებ ბრძანება გამოიცემა არაუგვიანეს 14 სექტემბრისა;

ფოტო გალერეა