სიახლეები

სტატუსშეჩერებული სტუდენტების აღდგენის და შიდა მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ!

სტატუსშეჩერებული სტუდენტების აღდგენისა და შიდამობილობის მსურველთა  განაცხადებების მიღება განხორციელდება 2024 წლის 25 იანვრიდან 16 თებერვლის ჩათვლით ყოველდღე  1000 საათიდან 1700 საათამდე (შაბათ-კვირის გარდა) მისამართი: ა. პოლიტკოვსკაიას ქუჩა #61; ა. პოლიტკოვსკაიას ქუჩა #26 შესაბამის ფაკულტეტებზე.

აღდგენა/შიდა მობილობის წესით ჩარიცხვის შემთხვევაში სტუდენტი ვალდებულია გააფორმოს ხელშეკრულება უნივერსიტეტთან და სემესტრული გადასახადის ფარგლებში გაიაროს ადმინისტრაციული რეგისტრაცია 2024 წლის 16 თებერვლის ჩათვლით;

სტუდენტების აღდგენის/შიდა მობილობით ჩარიცხვის შესახებ ბრძანება გამოიცემა არაუგვიანეს 26 თებერვლისა;

ფოტო გალერეა