სიახლეები

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესაბამისად, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სააუდიტორიო მეცადინეობების დაწყებამდე, 2020 წლის 16 მარტიდან 1 აპრილამდე პერიოდში ახორციელებს სასწავლო მასალების ელექტრონული წესით მიწოდებას სტუდენტური სერვისების საშუალებით. დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის, გთხოვთ, ეწვიოთ უნივერსიტეტის ელექტრონულ სისტემა StudLab - ს.

ასევე  გაცნობებთ, რომ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად  ფაკულტეტებთან კომუნიკაცია შესაძლებელია ქვემოთ მითითებული ელექტრონული ფოსტისა და ტელეფონების მეშვეობითაც: 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის ფაკულტეტი nsmtp@sou.edu.ge , 577 17 07 01,   577 17 07 03;


ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტიhumanities@sou.edu.ge , 577 17 07 79,  577 96 38 17;


განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტიeducation@sou.edu.ge ,  577 17 07 23,  577 96 38 88;


ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტიbss@sou.edu.ge , 577 17 07 08,  577 96 39 35


სამართლისა და დიპლომატიის ფაკულტეტიf.law@sou.edu.ge ,  577 90 70 90,  577 17 07 96.


ერთმანეთის მხარდაჭერითა და ერთობლივი ძალისხმევით დავძლევთ შექმნილ რთულ ვითარებას.

ფოტო გალერეა