სიახლეები

უცხო ენაში დამატებითი მიღებით  ჩატარებული 2022-2023 სასწავლო წლის მისაღები გამოცდის  შედეგები (მაგისტრატურაში)

უცხო ენაში დამატებითი მიღებით  ჩატარებული 2022-2023 სასწავლო წლის მისაღები გამოცდის  შედეგები (მაგისტრატურაში) იხილეთ აქ.

ფოტო გალერეა