სიახლეები

წარმომადგენლობითი საბჭოს განცხადება

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა გაიმართება 2021 წლის 27 აპრილს (სამშაბათი) 14:00 საათზე. სხდომა ჩატარდება  ონლაინ რეჟიმში

 

 

 

დღის წესრიგი:

 

1.    სსუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის წლიური ანგარიშის შესახებ (მომხს. ნ. თოფურიძე);

2.    სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტის დებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ (მომხს. ლ. ახალაძე);

3.    სხვადასხვა

ფოტო გალერეა