სიახლეები

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრთა 1/3 მიერ წარმომადგელობითი საბჭოს სხდომის მოწვევის შესახებ განცხადება

სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს განცხადება.

ფოტო გალერეა